FP9 Dansk Skriftlig fremstilling 

FØR DU SKRIVER:

Før du skriver

Til eleven:

Til denne prøve i skriftlig fremstilling har du adgang til internettet.

Du må ikke kommunikere eller dele dine dokumenter med andre under prøven.

Nogle af opgaverne kræver, at du skal søge informationer på internettet til brug for din besvarelse. I andre opgaver er det en åben mulighed at søge fakta og inspiration.

Layoutet af din besvarelse indgår i vurderingen. Tænk derfor på, at du udover tekst kan inddrage fx billeder og andre grafiske virkemidler.

Hvis du i din besvarelse anvender informationer, citater, billeder eller andre grafiske virkemidler hentet fra internettet, skal du til sidst i besvarelsen angive de væsentlige kilder.

Din besvarelse vurderes på både indhold, sprog og form. Se vurderingskriterierne nedenfor.

God arbejdslyst!

Vurderingskriterier til eleven

Din skriftlige besvarelse bliver vurderet ud fra en helhedsvurdering af 3 dimensioner: indhold, sprog og form.
Der gives én karakter.

 

Vurderingens 3 dimensioner Vurderingskriterier Forklaring
Tekstens indhold Opgavens krav I hvor høj grad opfylder din besvarelse de krav, der er stillet i opgaven?
Anvendelse af genre I hvor høj grad viser din besvarelse sikkerhed i at skrive i genren?
Disponering I hvor høj grad er din besvarelse hensigtsmæssigt disponeret så der er tydelig sammenhæng i din tekst mellem opgavekrav og genre?
Søgning og brug af internet Hvis der i opgaven er stillet krav om, at du skal anvende internettet til at søge inspiration eller information, eller det i øvrigt er relevant, vurderes det, hvordan – og i hvor høj grad du kritisk har bearbejdet, anvendt og gjort til eget i din besvarelse.
Kildeangivelse Hvis der i opgaven er stillet krav om, at du skal anvende internettet, vurderes det, i hvor høj grad de væsentligste kilder fremgår korrekt i besvarelsen.
Tekstens sprog Sprog I hvor høj grad er sproget i din besvarelse forståeligt, klart og varieret både med hensyn til ordforråd og syntaks?
Retskrivning og tegnsætning I hvor høj grad er der i din besvarelse anvendt korrekt stavning, og er din tegnsætning sikker?
Tekstens form Orden og layout I hvor høj grad fremmer dit layout kommunikationen i forhold til det medie og den genre, du skriver i?